ชมภาพหาดูยาก! หลวงพ่อโสธร ช่วงบ่มรัก ก่อนปิดทอง เพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น

ชมความงาม “หลวงพ่อโสธร” ช่วงบ่มรัก ก่อนปิดทอง เพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น หลังบูรณะองค์พระมีรอยกะเทาะแตกออก จนเห็นเนื้อใน

 

หลังจากต้นปีที่ผ่านมา กรมศิลปากร สำรวจสภาพองค์หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูป ของวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พระพุทธรูปมีรอยกะเทาะแตกออก จนเห็นเนื้อใน สาเหตุการเสื่อมสภาพแตกร่อน เกิดจากการพอกทาสีด้วยวัสดุสมัยใหม่ (สีอะคริลิค) และไม่ประสานกับวัสดุดั้งเดิม และแตกร่อนออกมา และอาจมีปัญหาของความชื้นภายในร่วมด้วยต่อมาเจ้าหน้าที่เริ่มลอกทองออกจากองค์พระทั้งหมด จนเห็นสีของเนื้อพระด้านใน โดยเป็นการบูรณะใหม่โดยกรมศิลปากร ที่บริเวณภายในพระอุโบสถหลังใหญ่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา