แอปฯ Music Streaming กับหมวดหมู่เพลงเก่าที่มาพร้อมความทรงจำ

ว่ากันว่าเมื่อเราอายุมากขึ้น สิ่งที่มักจะแว่บขึ้นมาในหัวของเราบ่อย ๆ

 

นั้นไม่ใช่ภาพจินตนาการถึงอนาคต แต่กลับเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วมากกว่าไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตาม ถ้าเป็นเรื่องดี เราก็จะรู้สึกอิ่มเอม ใจฟู มีความสุข และยิ้มตามได้ ในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดี ในใจอาจมีความเจ็บปวดเจืออยู่นิด ๆ แต่ก็รู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดก็ผ่านมันมาได้จนถึงทุกวันนี้ซึ่งการหวนรำลึกถึงความหลังหรือความทรงจำในวันวานที่ว่า ล้วนเป็นประสบการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกคน ยิ่งเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากเท่าไร คลังความทรงจำในเรื่องเก่า ๆ ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย